Agenda

Poniżej prezentujemy agendę konferencji - może ona ulegać jeszcze zmianom.
Czwartek, 12 listopada

10:00 - 15:00
Rejestracja

16:00 - 16:25
Otwarcie

16:30 - 17:00
CI/CD pipeline on AWS for Python
Ruslan Korniichuk

17:15 - 17:45
ApiVer – a versioning policy for libraries
Paweł Polewicz

18:00 - 19:00
Dlaczego tak trudno zrozumieć szczury? Historia porażki z lekcjami na przyszłość
Dorota Pikul
Piątek, 13 listopada

09:15 - 9:45
Scaling Django App with MySQL
Pratibha Jagnere

10:00 - 10:45
Machine Learning Outside the Kaggle Lines
Craig Franklin

11:00 - 13:15
DataOps 3.0, or how to build end-to-end data workflows in 2020 (Warsztat)
Ruslan Korniichuk

13:30 - 14:00
Garbage Collector - pythonowa roomba
Sandra Kuczyńska

14:00 - 16:00
Przerwa

16:00 - 16:45 Keynote
Mariatta Vijaya

17:00 - 17:45
A Day Has Only 24±1 Hours
Miroslav Sedivy

18:00 - 18:45
Robot fun with ROS 2
Igor Zubrycki
Sobota, 14 listopada

09:15 - 09:45
UNet (and its variants) for Biomedical Image Segmentation
Sourodip Ghosh

10:00 - 12:30
Full-Stack Type Safety (Warsztat)
Szymon Pyżalski

13:00 - 13:45
Rozpoznawanie obiektów algorytmem YOLO. 2020 update.
Jacek Śmietański

14:00 - 16:00
Przerwa

16:00 - 16:45
O co chodzi w tym całym Domain-Driven Design i jak to może wpłynąć na Twoją karierę?
Sebastian Buczyński

17:00 - 17:45
Writing code, drawing ideas: sketchnoting for the workplace
Sara Peeters

18:00 - 18:45
Keynote
Ewa Jodłowska

19:00 - 20:00
Lightning talks
Niedziela, 15 listopada

10:00 - 10:45
Publishing well formed Python packages
Julin Shaji

11:00 - 11:45
docs.python.org/pl (Warsztat)
Maciej Olko

12:00 - 12:45
Antipatterns in Python
Pratibha Jagnere

13:00 - 13:45
Lightning talks & Closing


Prelekcje

Warsztaty