Organizatorzy

Filip Kłębczyk

Główny organizator

Sponsorzy i płatności

Piotr Wasilewski

Współorganizator

Joanna Truszkowska

Przewodnicząca Komitetu Programowego

Anita Soczka

Social media - Facebook

Denis Suchy

Strona konferencji

Michał Rokita

System rejestracyjny

Barbara Kowalewska

Code of Conduct

Miłosz Skaza

Anton Pustovidko

Komitet Programowy

TBA