Agenda

PyConPL mobile app (Android)

Download

Registration for workshops

Radosław Roszkowiak - ”SQLAlchemy - building a simple web application on top of it”
Radomir Dopieralski, Katarzyna Jachim (assistant) - „Micropython on ESP8266”
Michał Węgrzynek, Artur Roguszny - „Odoo - pierwsza aplikacja”
Łukasz Langa „Thinking in coroutines - asyncio in practice” (Registration closed)
Mateusz Flieger, Jacek Rzeszutek - „Pierwsze kroki z Pandasami”
Christian Barra - From 0 to Lambda - How to deploy your machine learning model in the cloud with AWS Lambda+S3

Wednesday 12.10

Room
Rybnik

Room
Szczyrk

Room
Ustroń

Room
Mąchocice 1

Room
Mąchocice 2

17:00 PyLadies
18:00
19:00 Dinner

Thursday 13.10

Room
Rybnik

Room
Szczyrk

Room
Ustroń

Room
Mąchocice 1

Room
Mąchocice 2

7:00-9:00 Breakfast
9:00 PyLadies
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00 Registration and optional lunch
15:00 Registration
16:00 Opening PyLadies
16:30 Christian Heimes
Tales from Python Security
17:30 Leszek Jakubowski
GNU Radio - introduction to elements of DSP
Marcin Bardź
PostgreSQL i SQLAlchemy Duet (nie)doskonały
18:30 Lightning talks
19:00 Dinner
20:30 Open Spaces CPython Sprint
21:00
22:00 Board games

Friday 14.10

Room
Rybnik

Room
Szczyrk

Room
Ustroń

Room
Mąchocice 1

Room
Mąchocice 2

8:00-10:00 Breakfast
10:00 Szymon Matejczyk
API first and forgotten
Paweł Kopka
Co mają wspólnego trzęsienia ziemia, cyklon tropikalny, lawiny błotne i nasze repozytoria?
PyLadies Radosław Roszkowiak
SQLAlchemy - building a simple web application on top of it
11:00 Artur Czepiel
Evolution of "Best Practices" in Django
Mateusz Rogowski
Python i Data Science w Medycynie
12:00 Maciej Szulik
Colorful deployments
Maciej Kusz
Python w testach embedded
13:00 Michał Bejger
Keynote (TBA)
14:00 Lunch
15:30 Opening
16:00 Michał Wysokiński
Parallel Python
Krzysztof Czarnota
Inteligentny dom z (Micro)Python
17:00 Lightning talks
18:00 Nicholas Tollervey
Python in Education (People, Politics and Programming)
19:00 Dinner
20:00 Start of the programming contest Nicholas Tollervey
Micro:bit dojo
Board games Kasia Jachim
Jak ugryzc pymc? (Open Space)

Saturday 15.10

Room
Rybnik

Room
Szczyrk

Room
Ustroń

Room
Mąchocice 1

Room
Mąchocice 2

8:00 -10:00 Breakfast
10:00 Elisa Jasinska
Python for Networking Devices
Michał Bultrowicz
TDD mikroserwisów
Dmitry Chaplinsky
Building a solid foundation for Ukrainian NLP with Python
Radomir Dopieralski, Katarzyna Jachim (assistant)
Warsztaty - Micropython on ESP8266
Michał Węgrzynek, Artur Roguszny
Odoo - pierwsza aplikacja
11:00 Ignacy Sokołowski
Clean application architecture
Jacek Śmietański
Uczenie maszynowe - czyli jak rozwiązywać nietrywialne problemy
Roman Podoliaka
Debugging of CPython processes with gdb
12:00 Jacek Kołodziej
GIL: What's the hassle and why should I care?
Małgorzata Papież
Krótkie wprowadzenie do GeoPythona
César Cardenas Desales
So you "want" to maintain a Python legacy code base?
13:00 Lennart Regebro
An introduction to reporting databases
Michał 'Khorne' Lowas-Rzechonek
Async pod maską
Viacheslav Kakovskyi
Maintaining a high load Python project: typical mistakes
14:00 Lunch
15:00 Paweł Wieczorek
Releases without problems - automatic system for testing Linux distributions
Myroslav Opyr
ProZorro - Electronic Public Procurement system
Christian Barra
From 0 to Lambda - How to deploy your machine learning model in the cloud with AWS Lambda+S3
Łukasz Langa
Thinking in coroutines - asyncio in practice
16:00 Wojciech Kokot
Continuous Delivery in Python on a Massive Scale

Maciej Łoziczonek
Domain Specific Languages in Python
Tomasz Prus
Chaos Monkey … czyli “małpy robią małpie figle”
17:00 Lightning talks
18:00 Jessica McKellar
Keynote
19:00 Dinner
21:30 Board games

Sunday 16.10

Room
Rybnik

Room
Szczyrk

Room
Ustroń

Room
Mąchocice 1

Room
Mąchocice 2

8:00-10:00 Breakfast
10:00 Kasia Jachim
Keynote (TBA)
11:00 Kamil Warguła
Zbuduj swój własny framework dla Apache Mesos
Adam Jurkiewicz
Bąbelki a polska edukacja z Pythonem w tle.
Mateusz Flieger, Jacek Rzeszutek
Pierwsze kroki z Pandasami
12:00 Paweł Miech
Finding business model for open source - case study of Splash
Paweł Lewtak
Object Calisthenics
13:00 Lightning talks
13:45 Closing
14:00 Optional lunch

Credits

Template used at this website was SOLID under Creative Commons Attribution 3.0 License

Social media