Kodeks Postępowania

Dla konferencji wykorzystujemy ten sam Kodeks Postępowania (Code of Conduct) co w zeszłych latach. Jest nim zaadoptowany przez wiele społeczności i konferencji Berliński Kodeks Postępowania.

Osoba kontaktowa: Barbara Kowalewska

E-mail: b.kowalewska@hotmail.com