Kodeks Postępowania

Dla konferencji wykorzystujemy ten sam Kodeks Postępowania (Code of Conduct) co w zeszłych latach. Jest nim zaadoptowany przez wiele społeczności i konferencji Berliński Kodeks Postępowania.

Osoba kontaktowa: Zuzanna Kunik

Telefon: +48 883 509 787

Email: zuzannakunik@gmail.com