Kodeks Postępowania

Dla konferencji wykorzystujemy ten sam Kodeks Postępowania (Code of Conduct) co w zeszłych latach. Jest nim zaadoptowany przez wiele społeczności i konferencji Berliński Kodeks Postępowania.

Więcej informacji i szczegóły jak zgłaszać incydenty przedstawimy wkrótce.