Agenda nie jest wersji finalnej - należy oczekiwać zmian. Dodatkowo pojawią się usprawnienia samej jej prezentacji.

Czwartek 15.10

Sala
Rybnik
(EN)

Sala
Ustroń
(EN)

Sala
Mąchocice
(PL)

Sala
Szczyrk 1
(PL)

Sala
Szczyrk 2
(PL)

14:00

Rejestracja
Opcjonalny obiad

15:00

Rejestracja

16:00

Otwarcie

16:30

L. van Houtven Object capability security

17:30

R. Dopieralski
Why do you need a code review system?
Z. Hemel
Navigating the Docker Ecosystem
D. Śmigiel
HowTo re
Sz. Pyżalski
Python niesekwencyjny
Zarejestruj się
I. Kowalik
N. Konarkowska
Dobry przełożony nie motywuje, ale wie jak motywować.
Zarejestruj się

18:30

M. Szulik
Microservices on OpenShift v3
M. Kurek
Django + Docker (+ PostgreSQL/MySQL + Nginx + ...) - The Right Way

19:30

Kolacja

20:30

A. Kierczyńska
Lego for Scrum
Zarejestruj się
PlanszówkiPiątek 16.10

Sala
Rybnik
(EN)

Sala
Ustroń
(EN)/(PL)

Sala
Mąchocice
(PL)

Sala
Szczyrk 1
(EN)/(PL)

Sala
Szczyrk 2
(EN)/(PL)

7:00
-
10:00

Śniadanie

10:00

I. Sokołowski
SOLID Python
S. Parkhomenko
Dokku. Build your own PaaS
D. Śmigiel
Skonteneryzuj swój świat
B. Subramanian
R. Sripadraj
Introduction to Deep Learning
M. Lulek
Aplikacje webowe dla początkujących - Python 3 i Pyramid web framework

11:00

I. Etingof
Writing SNMP apps in Python
P. Dyba
with modern_peripherals: Python and Flask
P. Jarolewski,
M. Kurek
OctoDocker - sprawdź działanie pull requesta przed akceptacją

12:00

S. Brzęczkowski
Riding a Bike Driven Development - Python Good Practices
J. Nosal
Locust - nowoczesne narzędzie do load testów
T. Roda
Growbots - od zera do wypuszczenia MVP z bazą 100 mln rekordów w 3 miesiące - studium przypadku

13:00

L. Regebro
Your keyboard
A. Jankowski
Nigdy więcej "AAA… Na mojej maszynie działało…"
J. Kołodziej
(py)OpenCL na kartach graficznych: wprowadzenie do GPGPU

14:00

Obiad

15:00

Otwarcie

15:30

P. Hildebrandt
Inside the Hat: Python @ Walt Disney Animation Studios

16:30

M. Żyliński
Rise of Cortana: how artificial intelligence has changed global company?
M. Lowas-Rzechonek
Condemned to re-invent SQL, poorly
D. Długajczyk
Wszystko co chcielibyście wiedzieć o dziedziczeniu, ale boicie się zaimplementować.
M. Karkocha
Microframeworki - lepsza droga budowy Web Serwisów

17:30

G. Coldwind
Python in a hacker's toolbox
H. Piotrowski
Business logic with PostgreSQL and Python
R. Nowicki
Automatyzacja testów w aplikacjach webowych
K. Warguła
Wykorzystanie klastra Apache Mesos w deploymencie aplikacji pythonowych

18:30

Lightning Talks

19:30

Kolacja

20:30

Występ muzyczny

22:00

Follow the White Python PlanszówkiSobota 17.10

Sala
Rybnik
(EN)

Sala
Ustroń
(EN)

Sala
Mąchocice
(PL)

Sala
Szczyrk 1
(PL)

Sala
Szczyrk 2
(EN)

Sala
Test
(PL)

7:00
-
10:00

Śniadanie

10:00

R. Mirończyk
Kivy - introduction
T. Babych
Data Scientist's Python toolbox
K. Łagowski
M. Wróbel
Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla 15 milionów ludzi?
R. Ganczarek
Mierzenie jakości kodu
S. Buczyński
Pisanie testów dla początkujących

11:00

T. Maćkowiak
Attaching legs to a snake - or - Python3 extensions
M. Kharandziuk
Painless testing
T. Werema
Python & Selenium automatyzacja testów dla silników przeglądarek dla systemu Tizen/Android
J. Wiśniowski
Życie remote web developera. Perspektywa techniczna.

12:00

P. Viktorin
Import Deep Dive
M. Sobczak
Humans' Deep learning for humans
J. Kaliszewski
Powszednie sytuacje wyjątkowe
S. Piasecki
Kosmiczny Python

13:00

N. Coghlan
Contributors, Colleagues, Clients & Customers: Sustaining Open Source Communities

14:00

Obiad

15:00

P. Przymus
What's Eating Python performance
M. Paprocki
Conda: a cross-platform package manager
P. Maliński
Aplikacje desktopowe z PyQt
M. Drużkowski
Przetwarzanie małych i dużych danych w Pythonie
R. Dopieralski
Micropython for Internet of Things
Anna Wszeborowska
Introduction to Test-Driven Development

16:00

M. Fijałkowski
Python & PyPy performance (not) for dummies
K. Sidor
How to organise workshops in coding for people that are underrepresented in tech.
P. Tynecki
Hackowanie zamrożonych binariów
W. Żołnowski
Teoria Kolejek - matematyka i efektywne wytwarzanie oprogramowania

17:00

N. Ceder
Anti-patterns for diversity

18:00

Lightning talks

19:00

Grill lub kolacja grillowa

21:00

Spotkanie PLPUG

Szymon Pyżalski
Key signing party
PlanszówkiNiedziela 18.10

Sala
Rybnik
(EN)

Sala
Ustroń
(EN)

Sala
Mąchocice
(PL)

Sala
Szczyrk 1
(PL)

Sala
Szczyrk 2
(PL)

7:00
-
10:00

Śniadanie

10:00

S. Holden
How Python is Winning New Friends

11:00

T. Ducin
Controlling Communication Structures: JSON Schema's toolbox
B. Subramanian
Building better machine learning algorithms for a Data platform with Python
M. Najtkowski
K. Kujawiński
Porozmawiaj ze swoją aplikacją

12:00

Lightning talks

12:30

Zamknięcie

13:00

Opcjonalny obiad

Wykonanie

Wykorzystano motyw SOLID na licencji Creative Commons Attribution 3.0

Serwisy społecznościowe