Polski English

Aktualności


#pyconpl twitter aktualności w RSS 2.0

Przyjmujemy zgłoszenia propozycji agendowych na tegorocznego PyCona PL!

30.06.2013 r.


Jeśli chcesz wziąć udział w PyConie PL 2013 w roli prelegenta lub prowadzącego warsztaty to właśnie uruchomiliśmy możliwość zgłaszania własnych propozycji do programu konferencji.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, zbieramy propozycje standardowych prezentacji w formie 30-45 minutowych 1-2 osobowych wystąpień, jak również szerszej formy kilku godzinnych warsztatów. Przesyłając własną propozycje należy określić jej typ - czy będzie to standardowa prelekcja czy warsztaty.

W celu zgłoszenia prelekcji/warsztatu należy wykorzystać formularz propozycji prelekcji. Jeżeli z jakiegoś powodu Twoja forma się nie mieści w proponowanej formie, a mimo wszystko chciałbyś wystąpić na PyCon PL 2013 w roli prowadzącego, wyślij do nas wiadomość na pycon-prog@linux.rybnik.pl.

Prezentacja

Dobrze wszystkim znany typ wystąpienia. Standardowa prelekcja, wystąpienie poruszające wybrany temat, najczęściej wspomagane prezentacją z własnego laptopa. Czas trwania takiego wykładu to 30-45 minut po czym pozostaje maksymalnie 15 minut na pytania od słuchaczy. Zainteresowany?

Od kandydatów na prowadzących potrzebujemy następują temat prelekcji: temat prezentacji,

  • przewidywany czas trwania wystąpienia (sugerowany czas to maksymalnie 45 minut, jednak jeżeli twoja prezentacja nie mieści się w tej formie daj nam znać),
  • krótkie streszczenie, przybliżające temat,
  • kilka słów o sobie: doświadczenia zawodowe, doświadczenie w prowadzeniu prezentacji/warsztatów, przykładowe wystąpienia.

Warsztat

Warsztat to forma szkolenia z wybranej tematyki opierająca się na aktywnym udziale uczestników. Uczestnicy na własnych laptopach wykonują określone czynności (tworzą oprogramowanie, poznają narzędzia itp.) instruowani przez prowadzącego. Prowadzący udostępnia wcześniej informacje, jak należy się do warsztatów przygotować, może też udostępnić uczestnikom wcześniej materiały oraz pliki potrzebne do wykonania zadań warsztatowych. W pewnym sensie może to przypominać uczelniane ćwiczenia laboratoryjne. Od osób zgłaszających warsztaty wymagamy przesłania razem ze zgłoszeniem następujących informacji:

  • temat warszatów,
  • przewidywany czas trwania warsztatu (sugerowany czas to od 120-180 minut)
  • krótkie streszczenie, przybliżające temat,
  • wymagania odnośnie przygotowania organizatorów, czego potrzebujesz od strony technicznej, aby twoje warszaty się udały,
  • kilka słów o sobie: doświadczenia zawodowe, doświadczenie w prowadzeniu prezentacji/warsztatów

Termin

Termin, do którego będą przyjmowane propozycje, to 28 lipca 2013. W kolejnych tygodniach ich autorzy zostaną powiadomieni o akceptacji (bądź jej braku) dla zaproponowanego tematu. Od tego momentu autorzy będą mieli około 2 tygodnie na przygotowanie swojego artykułu na zgłoszony temat/warsztaty w formie elektronicznej (patrz niżej).

Bonus

Wszystkie napisane artykuły wejdą do tradycyjnej już książeczki konferencyjnej, którą otrzyma każdy z uczestników imprezy. Autorzy, którzy w terminie dostarczą artykuł napisany zgodnie z wytycznymi otrzymają pełną refundację wpłaconej opłaty uczestnictwa po odbyciu się konferencji!

Powrót

Główni sponsorzy


mirantis.com
Zostań sponsorem!

Patroni medialni


osworld.pl Polish Python Coders Group PyCircle Poznań


zalogowanych użytkowników: 0
odwiedzających gości: 3

wyk. F. Kłębczyk, motyw graf. Kajetan Dobczyk, system rejestracyjny D. Grzesista, dgnet.pl; wersja z 2014.05.20