mapa serwisu login kontakt
Polski English

aktualności

aktualności w RSS 2.0

Call for Proposals

12.06.2011 r.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji własnych tematów prelekcji i warsztatów na tegoroczną edycję PyCon PL. Przesyłając własną propozycje należy określić jej typ - czy będzie to standardowa prelekcja czy warsztat PWL. W celu zaproponowania prelekcji/warsztatu należy wykorzystywać formularz zgłoszeń propozycji prelekcji/warsztatu. Warto dodać, że od zeszłego roku nie zbieramy zgłoszeń Piorunujących Wystąpień (czyli pyconowych Lightning Talks), gdyż z taką formą wystąpienia należy zgłaszać się bezpośrednio na samej imprezie w czasie specjalnie do tego przeznaczonym w agendzie.

Standardowa prelekcja

Dobrze wszystkim znany typ wystąpienia z poprzednich edycji PyCona PL. Standardowa prelekcja lub inaczej mówiąc wykład, to wystąpienie poruszające wybrany temat, najczęściej wspomagane prezentacją z własnego laptopa. Czas trwania takiego wykładu to 45 minut po czym pozostaje maksymalnie 15 minut na pytania od słuchaczy. Od osób zgłaszających ten typ wystąpienia wymagamy przesłania razem ze zgłoszeniem następujących informacji:

  • temat prelekcji,
  • orientacyjny czas trwania wystąpienia (sugerowany czas to max. 60 minut razem z pytaniami, ale może damy się przekonać na więcej, jeśli temat będzie tego warty),
  • abstrakt przybliżający uczestnikom temat,
  • kilka słów o swoich dotychczasowych dokonaniach w dziedzinie wykładów, warsztatów i innych publicznych wystąpień i przedsięwzięć

Przeczytaj również o artykule do książki konferencyjnej

Warsztat PWL (Przynieś Własny Laptop)

Warsztat PWL (Przynieś Własny Laptop) to forma szkolenia z wybranej tematyki opierająca się na aktywnym udziale uczestników. Uczestnicy na własnych laptopach wykonują określone czynności (tworzą oprogramowanie, poznają narzędzia itp.) instruowani przez prowadzącego warsztaty. Prowadzący podaje wcześniej informacje, co należy na takie warsztaty na laptopie przygotować, może też udostępnić uczestnikom wcześniej jakieś pliki potrzebne do wykonania zadań warsztatowych. W pewnym sensie może to przypominać uczelniane ćwiczenia laboratoryjne. Od osób zgłaszających warsztaty PWL wymagamy przesłania razem ze zgłoszeniem następujących informacji:

  • temat warsztatu,
  • orientacyjny czas trwania warsztatu (sugerowany czas to od 45 do 75 minut, ale może damy się przekonać na więcej, jeśli temat będzie bardzo ciekawy),
  • 2-5 zdań abstraktu przybliżającego uczestnikom temat warsztatu,
  • plan warsztatu, wymagania odnośnie przygotowania uczestników (od strony oprogramowania i posiadanej wiedzy) i ogólnie opis tego jak taki warsztat prowadzący sobie wyobraża,
  • kilka słów o swoich dotychczasowych dokonaniach w dziedzinie warsztatów, wykładów i innych publicznych wystąpień i przedsięwzięć

Przeczytaj również o artykule do książki konferencyjnej poniżej


UWAGA!

Terminy i artykuł konferencyjny

Termin, do którego będą przyjmowane propozycje, to 2 lipca. W następnym tygodniu ich autorzy zostaną powiadomieni o akceptacji (bądź jej braku) dla zaproponowanego tematu. Od tego momentu autorzy będą mieli około 3 tygodnie na przygotowanie swojego artykułu na zgłoszony temat/warsztaty w formie elektronicznej. Wszystkie napisane artykuły wejdą do tradycyjnej już książeczki konferencyjnej, którą otrzyma każdy z uczestników imprezy. Autorzy, którzy w terminie dostarczą artykuł napisany zgodnie z wytycznymi otrzymają pełną refundację wpłaconej opłaty uczestnictwa w konferencji (po jej odbyciu się).

Powrót

Zaproszeni prelegenci


Brandon Craig Rhodes

Brandon Craig Rhodes

Brandon Craig Rhodes prowadzi niezależne doradztwo w zakresie Pythona w Atlancie (stan Georgia), gdzie pomaga przedsięwzięciom typu startup i non-profit w efektywnym używaniu Pythona do tworzenia aplikacji webowych. Jest autorem książki "Foundations of Python Network Programming" i zarządzał ponad dekadę rozwojem biblioteki PyEphem do obliczeń astronomicznych. Brandon jest też koordynatorem spotkań Python Atlanta, ponadto prowadził trzy razy prelekcje na konferencji PyCon w USA i dwie na konferencjach Plone. Ma też nadzieje mocno zaangażować się w społeczność PyOhio, gdy zimą przeniesie się do Bluffton.


Thomas Perl

Thomas Perl

Thomas Perl programuje w języku Python od 2005 roku. Jest autorem popularnego i dostępnego na wiele platform klienta do podcastów gPodder. Pracuję głównie nad aplikacjami desktopowymi i mobilnymi używając Pythona i PyGTK lub PySide, ale stworzył również kilka bibliotek i narzędzi bez GUI, które są dostępne z thp.io. Thomas jest autorem przewodnika PySide/QML dla systemu Meego i prowadził szkolenie z PySide'a na EuroPythonie 2011 we Florencji. Poza tym jest również aktywny w PyUGAT, czyli lokalnej grupie entuzjastów Pythona we Wiedniu z comiesięcznymi spotkaniami w Metalab.


Lennart Regebro

Lennart Regebro

Lennart Regebro tworzy aplikacje webowe w Pythonie dłużej niż 10 lat i jest autorem książki "Porting to Python3". Od roku żyje i mieszka w Krakowie, ale jak sam mówi nie miał jeszcze wystarczającej ilości czasu by nauczyć się polskiego.

"I'm not a Python fanatic, I only use it when it's the right tool; which is always."

Złoty Sponsor


Patroni Medialni


Linux Magazine
Bioinformatyk.eu osnews.pl

zalogowanych użytkowników: 0
odwiedzających gości: 3

wyk. F. Kłębczyk, motyw graf. Piotr Hajduga, system rejestracyjny D. Grzesista, dgnet.pl; wersja z 2013.05.12