mapa serwisu login kontakt

public aktualności()

aktualności w RSS 2.0

Call for Papers

17.06.2010 r.

Ruszyła nowa strona i rozpoczął się czas nadsyłania propozycji własnych wystąpień na PyCon PL 2010. W tym roku sposób i zasady zgłaszania tematów uległy zmianie. Propozycje wystąpień zgłasza się teraz poprzez stronę konferencyjną, a nie e-mail. W tym celu niezbędne jest założenie konta w serwisie konferencyjnym i skorzystanie z formularza nadesłania propozycji agendowej.. Przesyłając własną propozycje należy określić jej typ - czy będzie to standardowa prelekcja czy warsztat PWL. W tym roku nie zbieramy zgłoszeń Piorunujących Wystąpień (czyli pyconowych Lightning Talks), gdyż z taką formą wystąpienia należy zgłaszać się bezpośrednio na samej imprezie w czasie do tego przeznaczonym w agendzie.

Standardowa prelekcja

Dobrze wszystkim znany typ wystąpienia z poprzednich edycji PyCona PL. Standardowa prelekcja lub inaczej mówiąc wykład, to wystąpienie poruszające wybrany temat, najczęściej wspomagane prezentacją z własnego laptopa. Czas trwania takiego wykładu to 45 minut po czym pozostaje maksymalnie 15 minut na pytania od słuchaczy. Od osób zgłaszających ten typ wystąpienia wymagamy przesłania razem ze zgłoszeniem następujących informacji:

  • temat prelekcji,
  • orientacyjny czas trwania wystąpienia (sugerowany czas to max. 60 minut razem z pytaniami, ale może damy się przekonać na więcej, jeśli temat będzie tego warty),
  • abstrakt przybliżający uczestnikom temat,
  • kilka słów o swoich dotychczasowych dokonaniach w dziedzinie wykładów, warsztatów i innych publicznych wystąpień i przedsięwzięć 

Przeczytaj również o artykule do książki konferencyjnej

Warsztat PWL (Przynieś Własny Laptop)

Warsztat PWL (Przynieś Własny Laptop) to forma szkolenia z wybranej tematyki opierająca się na aktywnym udziale uczestników. Uczestnicy na własnych laptopach wykonują określone czynności (tworzą oprogramowanie, poznają narzędzia itp.) instruowani przez prowadzącego warsztaty. Prowadzący podaje wcześniej informacje, co należy na takie warsztaty na laptopie przygotować, może też udostępnić uczestnikom wcześniej jakieś pliki potrzebne do wykonania zadań warsztatowych. W pewnym sensie może to przypominać uczelniane ćwiczenia laboratoryjne. Od osób zgłaszających warsztaty PWL wymagamy przesłania razem ze zgłoszeniem następujących informacji:

  • temat warsztatu,
  • orientacyjny czas trwania warsztatu (sugerowany czas to od 45 do 75 minut, ale może damy się przekonać na więcej, jeśli temat będzie bardzo ciekawy),
  • 2-5 zdań abstraktu przybliżającego uczestnikom temat warsztatu,
  • plan warsztatu, wymagania odnośnie przygotowania uczestników (od strony oprogramowania i posiadanej wiedzy) i ogólnie opis tego jak taki warsztat prowadzący sobie wyobraża,
  • kilka słów o swoich dotychczasowych dokonaniach w dziedzinie warsztatów, wykładów i innych publicznych wystąpień i przedsięwzięć

Przeczytaj również o artykule do książki konferencyjnej poniżej


UWAGA!

Terminy i artykuł konferencyjny

Termin, do którego będą przyjmowane propozycje, to 7 lipca 16 lipca. W następnym tygodniu ich autorzy zostaną powiadomieni o akceptacji (bądź jej braku) dla zaproponowanego tematu. Od tego momentu autorzy będą mieli około 3 tygodnie na przygotowanie swojego artykułu na zgłoszony temat/warsztaty w formie elektronicznej. Wszystkie napisane artykuły wejdą do tradycyjnej już książeczki konferencyjnej, którą otrzyma każdy z uczestników imprezy. Nowością jest, to że autorzy, którzy w terminie dostarczą artykuł napisany zgodnie z wytycznymi otrzymają pełną refundację kosztu uczestnictwa w konferencji po jej odbyciu się (200 zł).

Powrót

Złoty Sponsor


STX Next

Patroni Medialni


osnews.pl osblog.pl

zalogowanych użytkowników: 0
odwiedzających gości: 2

wyk. P. Hajduga, F. Kłębczyk; motyw bazowy: P. Matusek, soft: D. Grzesista